()

   Shejh ‘Adil ibn Ṭahir al-Mukbil

SHËNIM PËR RAMAZANIN: Nuk ka asnjë arsye pse nuk mund ta zbatoni këtë program në Ramazan, thjesht pini përzierjen në aksham, pas teravive dhe para sabahut, ose sa më afër që të mundeni.

بسم الله الرحمن الرحيم

ترجمة “الأشفية” لفضيلة الشيخ عادل بن طاهر المقبل – حفظه الله تعالى –

Ky program rekomandohet nga Shejhu ynë ‘Adil ibn Tahir el-Mukbil (Allahu e mbrojtë dhe e ruajtë), për të gjithë ata njerëz që ankohen për problemet që kanë të bëjnë me xhinët, magjinë dhe syrin e keq. Shejhu tha se ai e ka përdorur atë për shumë vite me një sukses të madh, dhe është veçanërisht i rëndësishëm për ata që presin të shohin një Rukjexhi, ose nuk mund të kenë qasje në një të tillë. Shejhu e quan atë “Përmbledhja e shërimeve” sepse përbëhet nga një sërë gjërash për të cilat na thuhet se janë shifa-shërim në Kur’an dhe Sunet.

Një numër njerëzish pyesin: “Ku është argumenti për këtë nga Kur’ani dhe Suneti?”
Ne themi se – insha’Allah – ka një provë për secilën nga pikat e përmendura si shërime individuale, por sa i përket kryerjes së tyre në tërësi, atëherë kjo është diçka që është nga ixhtihadi i lejuar i shejhut. Kjo është diçka e lejuar, siç dëshmohet nga thënia e mëposhtme e Shejh Ibn Bazit (Allahu e mëshiroftë):

“Kërkimi i shërimit me Kur’anin Famëlartë dhe Sidrin dhe të ngjashmet e tyre janë nga ilaçet e lejuara dhe nuk bëjnë pjesë në kategorinë e bidatit, por ato i përkasin kategorisë së ilaçeve. Profeti ﷺ tha:

“O robër të Allahut! kërkoni shërim dhe mos kërkoni shërim nga harami.’ Dhe në mënyrë autentike është transmetuar në Sunen Ebu Davud se Profeti ﷺ lexoi mbi ujë në një enë dhe e derdhi atë mbi një person të sëmurë nga kjo ne e dimë se kërkimi i shërimit duke lexuar mbi ujë dhe mjaltë dhe të ngjashme është i lejuar, dhe nuk ka asgjë të keqe me ta nga pikëpamja islame, përderisa ajo që lexohet në to është e saktë, dhe ilaçi [dmth. uji, mjalti, etj] është diçka e lejuar [për të ngrënë/ pirë]”. [Shpjegimi i Fatḥ el-Maxhid ]

Megjithatë, kjo na jep një përfitim të rëndësishëm, që është se përderisa programi – në tërësi – nuk përmendet në Sunet, atëherë nuk është e nevojshme që çdo pjesë e vetme të kryhet pa ndonjë ndryshim. Pra, nëse një diabetik nuk mund të hajë mjaltë, ai mund të mos e përdorë atë, dhe megjithëse ne do të rekomandonim ta bënim programin saktësisht siç u përmend, shpresojmë që kjo të mos ketë asnjë dëm.

Dy pyetjet më të shpeshta që kur kam postuar këtë artikull janë:

 1. A mund ta bëjë një grua këtë program kur ka menstruacione?
  Përgjigja është se kjo varet nga nevoja e saj. Nëse ajo është në gjendje të vonojë programin deri pas kohës së menstruacioneve, atëherë ndoshta kjo është më mirë. Mirëpo, nëse ajo nuk mund të presë, atëherë nuk ka ndonjë arsye specifike për ta penguar atë dhe duhet të shmangë zonat ku ka gjak menstrual.
 2. A nuk është e ndaluar përdorimi i ujit rukje në banjë?
  Përgjigjja është se ky ishte mendimi i disa prej studentëve të dijes. Ne themi se nuk ka asnjë provë për këtë ndalim. Nëse uji i rukjes do të kishte të njëjtin vendim si Kur’ani, nuk do të lejohej të pihej, as të vihej në trup ose të lahej me të. Ne e bëmë këtë pyetje shejhut dhe ai konfirmoi se nuk ka arsye për ta trajtuar ujin rukje si Kur’ani.

Unë kam shtuar disa shënime të vogla nga vetja, për të sqaruar disa gjëra. Këto janë në {…}

Para fillimit:

 1. Përuluni para Allahut
 2. Bëj dua në kohën kur duaja jote të pranohet, si koha ndërmjet ezanit dhe ikametit , pjesa e treta e fundit e natës, mes ikindisë dhe akshamit të xhumasë (sepse Profeti – paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të!- tha : “Me të vërtetë, në ditën e xhuma ka një periudhë kohe, asnjë rob besimtar nuk e ndesh atë, duke kërkuar nga Allahu të mirën e kësaj bote dhe të botës tjetër, përveç që atij t’i jepet”. ), dhe kështu me radhë. {Shih: https://lutjeditore.com/keshilla/ }

Duhet të keni gati gjërat e mëposhtme:

 1. Ujë
  {Vlerësoj se do t’ju nevojiten 3-5 litra për person afërsisht} – në mënyrë ideale Zem Zem, për shkak të hadithit “Një ushqim që të ngop dhe një shërim nga sëmundjet”, dhe hadithi “Uji i Zem Zem është për çfarëdolloj.”Nëse Zem Zem nuk është i disponueshëm, atëherë duhet të mblidhet uji i shiut, sepse Allahu ka thënë: “Dhe Ne kemi zbritur shi të bekuar nga qielli dhe kemi bërë të rriten kopshte dhe drithëra nga të korrat” 50:9 , dhe për shkak se Pejgamberi a.s. Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të) zbulonte një pjesë të rrobës së tij kur binte shi, dhe ai thoshte : “Sapo erdhi nga Zoti i saj”. Nëse uji i shiut nuk është i disponueshëm, atëherë uji i rregullt është i mirë, por duhet bërë përpjekje për të marrë ujë shiu aty ku Zem Zem nuk është i disponueshëm. { Ju lutemi mos e vononi shumë programin duke pritur Zem Zem ose ujin e shiut – gjithmonë mund ta shtoni më vonë in shaa’ Allah }
 2. Vaj ulliri
  {Mjafton një shishe e plotë për person} – {kjo duhet të jetë vaj ulliri ekstra i virgjër i shtrydhur me presion të ftohtë – me fjalë të tjera, duhet të jetë me ngjyrë të gjelbër, jo të verdhë si vaji vegjetal. Unë rekomandoj vaj ulliri ekstra të virgjër palestinez organik, nëse mund ta merrni, sepse ai vjen nga një tokë që Allahu na thotë se është e bekuar}. Kjo për shkak se Allahu e përshkruan atë si “të ndezur nga [vaji i] një peme të bekuar – ulliri” 24:35 , dhe Profeti (paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të) tha : “Hani vaj ulliri dhe lyhuni. me të, sepse është nga një pemë e bekuar”.
 3. Mjaltë
  {ky duhet të jetë i papërpunuar dhe organik, dhe e cilësisë së mirë…jo mbeturina supermarketi! Mund të merrni mjaltë Sidri, po ashtu flitet mirë për mjaltin Manuka}. Allahu tha: “Nga barqet e tyre del një pije me ngjyra të ndryshme, në të cilën ka shërim për njerëzit. Vërtet në këtë ka argument për njerëzit që mendojnë.” 16:69 dhe i Dërguari i Allahut (paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të) tha : “Ka shërim në tri substanca, një pije me mjaltë…” [el-Buhari]. Shejhu theksoi se shumë njerëz gabojnë në atë që mjaltin nuk e pinë, por e hanë, dhe hadithi është i qartë se shërimi është në pirjen e tij të holluar në ujë.
 4. Farat e Zeza{përsëri kjo duhet të jetë organike – emri shkencor është Nigella Sativa}. Kjo është për shkak se Pejgamberi (paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të) ka thënë : “Ajo është shërim nga çdo sëmundje” [Buhariu dhe Muslimi].

Në fillim të javës, duhet të bëni sa më poshtë:

 1. Uluni me ujin dhe vajin e ullirit të hapur para jush. Lexoni sa vijon:
  (a) El-Fatihah – shtatë herë është më e mira, ose tre nëse dëshironi, sepse Profeti ﷺ e miratoi këtë . (b) el-Bekare – një herë deri në fund (Nëse nuk jeni në gjendje të lexoni el-Bekare, atëherë lexoni atë që është e lehtë për ju, ose kërkoni dikë që të lexojë për ju, nëse keni vështirësi për të lexuar Kuranin). (c) Tri suret e fundit të Kuranit: el-Ihlaṣ , el-Felek dhe en-Nas – tre herë secila. (d) Ajetul-Kursi 2:255  dhe dy ajetet e fundit te sure Bekare– shtatë herë është më e mira, ose tre nëse dëshironi.
 2. Fryni {sikur të jeni duke pështyrë por pa pështymën}, ose në fund të çdo sureje, ose pas çdo ajeti, ose sa herë që është e lehtë për ju, në ujë dhe vaj ulliri {Mund të përdorni shishe më të vogla dhe të fryni në secilën prej tyre. herë pas here, ose në të gjitha ato pas çdo ajeti ose çdo sureje, varet nga ju. Ndoshta do të ishte edhe më e dobishme të lexosh 2 litra në një kohë gjatë javës, për të përfituar sa më shumë nga leximi}. Kur të keni përfunduar të gjithë leximin, tani jeni gati për të filluar programin.

   Si të përdorni:

   1. Merrni dy lugë mjaltë dhe i shpërndani në një filxhan me ujë që keni lexuar. Shtoni shtatë fara të farës së zezë dhe pijeni. Bëjeni këtë tri herë në ditë.
   2. Para gjumit, lyejeni të gjithë trupin nga koka te këmbët me vajin e ullirit që është lexuar.
   3. Pas zgjimit, lani të gjithë trupin me ujë dhe sapun. Më pas, merrni gjysmë filxhani me ujë që është lexuar dhe shtoni në një kovë ose enë tjetër. Mbushni kovën me ujë nga rubineti dhe lani të gjithë trupin.

   Vazhdoni këtë për tre ditë të tëra

   Në ditën 4-7:

   1. Përdorni vaj ulliri që është lexuar për të lyer çdo zonë ku ka dhimbje, nëse ka.
   2. Merrni dy lugë mjaltë dhe i shkrininë një filxhan me ujë që keni lexuar. Shtoni shtatë fara të farës së zezë dhe pijeni. Bëjeni këtë tri herë në ditë.

   Cfare te presesh:

   1. Në ditën e parë, me shumë mundësi nuk do të ndjeni asgjë.
   2. Në ditën e dytë dhe të tretë, mund të ndiheni shumë të sëmurë. Mund të ndjeni lodhje të tepruar, dhimbje në të gjithë trupin ose në vende të caktuara, ose dhembje sikur të keni bërë ushtrime të forta.
   3. Në ditën e katërt, mund të ndiheni plotësisht të freskuar, sikur të keni shumë energji – me lejen e Allahut.
   4. Dhimbjet dhe dhimbjet do të largohen gradualisht, in shaa’ Allah, gjatë 7 ditëve.
   5. {Nëse pacienti nuk ndihet më mirë, ose programi 7 ditor ka rezultuar me përkeqësim të simptomave, atëherë këshillojmë që të kalohet në programin e plotë të rukjes, prej të cilit programi 7 ditor përsëritet 1-2 herë në muaj, në shtimi i rukjeve të tjera.}

    

   Per ata qe dine anglisht te shikojn edhe videon me poshte.

   How useful was this post?

   Click on a star to rate it!

   Average rating / 5. Vote count:

   No votes so far! Be the first to rate this post.

   As you found this post useful...

   Follow us on social media!

   Shpërndaje
   error: Content is protected !!

   Pin It on Pinterest

   Share This