()

Elementet e lutjes së pranuar

Duatë dhe lutjet janë sikur armët. Efikasiteti i armës varet nga shkathtësia e luftëtarit, e jo ekskluzivisht nga mprehtësia. Kur armët janë të rregullta dhe pa të meta, kur ai që e përdor është i shkathtë dhe i fuqishëm, ndërsa mbrojtja e dobët, kundërshtari sigurisht do të pësoj dëm.

Kur mungon një nga këto elemente, efikasiteti humbet. Do të thotë, nëse ai që lutet vetvetiu është i keq, nëqoftëse nuk është koncentruar me zemër dhe me gjuhë në lutje, apo ekziston ndonjë pengesë tjetër për t’u plotësuar ajo, rezultati i lutjes do të mungoj.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

Shpërndaje
error: Content is protected !!

Pin It on Pinterest

Share This