()

Mburoja e Muslimanit – Duaja LUTJA PER DIKE TJETER, QE KA VESHUR NJE RROBE TE RE

﴾ 7 ﴿
Tublî ue juħlifull-llâhu teâlâ
(Allahu të dhëntë jetëgjatësi në të mirë), që kjo rrobë të vjetërohet dhe të ta zëvendësojë Allahu iLartësuar me
të tjera).
﴾ 8 ﴿
Ilbes xhedîden, ue ish hamîden, ue mut shehîden.
(Veshç gjithmonë të reja, jetofsh i nderuar dhe vdeksh si dëshmor!)

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

Shpërndaje
error: Content is protected !!

Pin It on Pinterest

Share This