()

Mburoja e Muslimanit – Duaja LUTJA QE THUHET KUR SHKON NE XHAMI

﴾ 19 ﴿
All-llâhum-mexh’al fî kalbî nûrrâ, ue fî lisânî nûrrâ, ue fî sem’î nûrrâ, ue fî besarî nûrrâ, ue min feukî nûrrâ, ue min tahtî nûrrâ, ue an jemînî nûrrâ ue an shimâlî nûrrâ, ue min emâmî nûrrâ, ue min ħalfî nûrrâ, uexh’al fî nefsî nûrrâ, ue ea’dhim lî nûrrâ, ue adh-dhim lî nûrrâ, uexh’al lî nûrrâ, uexh’alnî nûrrâ. All-llâhum-me ea’tinî nûrrâ, uexh’al fî a’sâbî nûrrâ, ue fî lahmî nûrrâ, ue fî demî nûrrâ, ue fî sha’rî nûrrâ, ue fî besherî nûrrâ. Allllâhum- mexh’al lî nûrran fî kabrî.. ue nûrran fî idhâmî. Ue zidnî nûrrâ, ue zidnî nûrrâ, ue zidnî nûrrâ. Ue heb lî nûrran alâ nûr.

(O Allah! Më jep dritë në zemër, në gjuhë, në dëgjim e në shikim. Më bëj dritë nga lart dhe nga poshtë, nga e djathta dhe nga e majta ime! Më bëj dritë nga përpara dhe nga prapa! Më bëj dritë në vetveten time! O Allah! Ma zmadho dritën! Bëj për mua dritë dhe më bëj mua dritë! O Allah më jep mua dritë dhe, bëj dritë në gilcat e mi, në mishin tim, në gjakun tim, në flokët e mia dhe në lëkurën time “O Allah ma ndriço varrin… dhe m’i ndriço kockat”. “ma shto dritën, ma shto dritën, ma shto dritën dhe mëdhuro dritë mbi dritë”)

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

Shpërndaje
error: Content is protected !!

Pin It on Pinterest

Share This