()

Mburoja e Muslimanit – Duaja e Kunutit ne Namazin e Vitrit

32- DUAJA E KUNUTIT NË NAMAZIN E VITRIT

All-llâhum-mehdinî fîmen hedejt, ue âfinî fîmen ’âfejt, ue teuel-lenî fîmen teuel-lejt, ue bârrik lî fîmâ ea’tajt, ue kinî sherr-rra mâ kadajt, fe in-neke tekdî ue lâ jukdâ alejke, in-nehu lâ jedhil-lu men uâlejte, ue lâ jeiz-zu men âdejte tebârrakte rrab-benâ ue teâlejte.

(O Allah! Më bëj prej atyre që i ke udhëzuar në rrugën e drejtë! Më bëj prej atyre që i shpëton nga të këqijat! Më bëj prej atyre që kujdesesh për ta! Ma bëj të begatshme gjithçka që më ke dhënë (si: jetën, pasurinë, njohuritë, punët)! Më ruaj nga sherri i asaj që Ti ke caktuar për mua! Vërtet Ti vendos, e askush nuk mund ta kthejë mbrapsht vendimin Tënd! Nuk mund të jetë i poshtëruar ai që Ti e ke miqësuar dhe nuk mund të bëhet krenar ai që Ti e ke armiqësuar! O Zoti ynë! Ti je i Bekuar dhe i Lartësuar!)

Ky artikull Trajton temat si me poshte :

duaja e kunutit,
duaja e kunutit ne namazin e vitrit,
Duaja e Kunutit Shqip Arabisht,
duaja e kunutit shqip,
duaja e kunutit me shkronja shqip,
duaja e kunutit me shkronja latine,
mburoja e muslimanit,

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

Shpërndaje
error: Content is protected !!

Pin It on Pinterest

Share This