()

Rrabbigfir lî, Rrabbigfir lî
(O Zoti im, më fal! O Zoti im, më fal!)

All-llâhum-megfir lî, uerrhamnî, uahdinî, uexhburrnî, ue âfinî, uerr-zuknî uerrfea’nî!

(O Allah! Më fal, më mëshiro, më udhëzo, m’i plotëso nevojat e m’i zëvendëso humbjet dhe ma ndreq gjendjen, më jep shëndet e më ruaj nga të këqijat, më furnizo me të mira, më ngre në gradë të lartë (në të dyja botët!))

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

Shpërndaje
error: Content is protected !!

Pin It on Pinterest

Share This